Støt Bliv frivillig

Få indflydelse i DFUNK!

bliv en del af det regionale bestyrelsesarbejde

 

DFUNK har fem regionsforeninger – Hovedstaden, Fyn, Østjylland, Vestjylland og Nordjylland – der danner rammen om alle vores aktiviteter i de fem regioner. Hver regionsforening har en bestyrelse, der arbejder for at skabe fællesskab imellem DFUNKere fra de forskellige aktivitetsgrupper og for at gøre regionsforeningen til den bedst mulige ramme for udviklingen af nye initiativer.

Alle medlemmer under 35, der gerne vil deltage i dette arbejde kan stille op til bestyrelsen, når regionsforeningerne har deres årlige generalforsamling. Vil du have indflydelse på, i hvilken retning DFUNK bevæger sig, vil du gøre dig erfaringer med organisatorisk arbejde og indgå i en gruppe af andre frivillige, der vil det samme? Så er det sikkert noget for dig, at gå ind i bestyrelsen i din region. 

Hvis du gerne vil være en del af bestyrelsen i en af de tre regionsforeninger, så kontakt sekretariatet på mail@dfunk.dk og få mere at vide.

Regionsbestyrelserne arbejder bl.a. med: 

Fællesskab

Det er uhyre vigtigt, at de mange frivillige, vi har i forskellige grupper, har mulighed for at møde hinanden. At alle ved, at man er en del af noget større, og kan få inspiration af hinandens arbejde. Derfor har bestyrelsen en vigtig opgave i at skabe både faglige og sociale fællesarrangementer, hvor DFUNKere samles fra hele regionen, hvor de kan få indblik i hinandens indsats, og hvor de kan få fælles viden og inspiration. Ofte efterspørger aktivitetsgrupperne at få input om eller mulighed for at drøfte specifikke emner, hvilket bestyrelsen f.eks. kan følge op på. 

Udvikling

DFUNKs regionsforeninger har mulighed for at være en platform for udvikling af nye initiativer. Når aktive frivillige møder hinanden opstår der nye idéer, og de bedste af dem er der mulighed for at føre ud i livet. Bestyrelsen har en vigtig rolle i at samle op på de idéer, der opstår, og hjælpe til at de kan udvikle sig til reelle aktiviteter til fordel for flygtninge. Bestyrelsen kan samle andre frivillige i projektgrupper eller evt selv engagere sig udviklingen af et nyt projekt. Det er også bestyrelsen, der bestemmer hvad foreningens penge skal bruges til, og dermed hvilke nye idéer der skal investeres i. 

Repræsentation

Regionsformanden og den øvrige regionsbestyrelse repræsenterer DFUNK i regionen. Det er vigtigt at DFUNK har repræsentanter med et lokalt eller regionalt tilhørsforhold, der kan være med ved relevante officielle lejligheder, f.eks. kommunale integrationsdage og folkemøder, og som kan deltage i f.eks. ungdomsråd mm. Regionsbestyrelsen kan også gå ud med politiske holdninger på det lokalpolitiske område i samarbejde med Politisk Udvalg. 

Regionsbestyrelserne sparrer og samarbejder løbende med DFUNK landsbestyrelse og en konsulent fra sekretariatet. Der er stor fokus fra landsforeningens side på at regionsforeningerne bliver den bedst mulige ramme for DFUNKeres arbejde i hele landet. Så hvis man har lyst til at bidrage til det, kan man se frem til et spændende samarbejde med masser af muligheder og lærerige udfordringer.