Støt Bliv frivillig

Silas

Jeg hedder Silas. Efter at have været frivillig i DFUNK i flere år, hvor jeg har lavet socialt og politisk arbejde, var jeg begejstret for i marts 2016 at få mandat til at træde ind i landsbestyrelsen som 28-årigt medlem. Jeg Cand.Negot i arabisk og internationale forhold og arbejder i dag som underviser i arabisk sprog og kultur.

Som bestyrelsesmedlem vil jeg kæmpe for at binde organisationen stærkere sammen regionalt og på tværs af sociale, politiske og oplysningsmæssige indsatser. Derudover vil jeg arbejde for, at unge med flygtningebaggrund får en mere central position i organisationen som aktive koordinatorer og beslutningstagere. Det skal blandt andet ske ved, at vi skaber flere projekter, der kan udvikle unge med flygtningebaggrunds kompetencer.