Støt Bliv frivillig

Ny kampagne om unge flygtninges drømme

12-06-17

DFUNK sætter over de næste par måneder fokus på unge flygtninges drømme og potentiale. Det gør vi gennem kampagnen "Jeg drømmer også".

Unge med flygtningebaggrund er som andre unge. De har drømme, og de har potentiale.

Men drømme kan være svære at udleve, når man er flygtet fra et nedbrudt fællesskab og skal træde ind i et nyt - uden hverken netværk eller kendskab til kultur og normer. Som samfund bør vi skabe rammerne for, at unge, uanset baggrund, kan bevare deres drømme og udfolde deres potentialer – for deres og vores bedste.

Desværre møder unge med flygtningebaggrund både mistillid og forhindringer, når de kommer til Danmark. Politikere har vedtaget, at unge flygtninge ikke skal være ligestillede med deres jævnaldrende. Eksempelvis har de ikke ret til samme økonomiske støtte, har færre muligheder for uddannelse og må ikke selv bestemme, hvor de gerne vil bo. Alt for ofte nedbrydes håbet om at blive en del af det danske samfund - drømme krakelerer og potentialer spildes.

I DFUNK ser vi ikke passivt til, når drømme og potentialer går tabt. Igennem ligeværdige møder former vi et fællesskab, hvor unge med flygtningebaggrund tilegner sig sproget, stifter bekendtskab med danske normer, anvender og videreudvikler deres kompetencer og opbygger et netværk.

Det gode samfund er kendetegnet ved, at ethvert ungt menneske skal have mulighed for at udleve sine drømme og udfolde sit potentiale. Unge med flygtningebaggrund drømmer også. Vi vil give dem muligheden for at forfølge deres drømme.

Vil du hjælpe os?

Følg med i kampagnen på www.jegdrommerogsa.com samt på Facebook og Twitter.