Støt Bliv frivillig

Forny dit medlemskab

Dit medlemskab er med til at sikre at DFUNKs indsats for at skabe bedre vilkår for flygtninge kan fortsætte. Derfor er det vigtigt at forny dit medlemskab ved at betale kontingent en gang om året.

Du kan betale kontingentet på vores betalingsside eller på SMS. Hvis du er flyttet siden sidst, eller har fået nyt telefonnummer eller ny mailadresse, er det nemmest, at du betaler på betalingssiden. På den måde får vi dine nyeste kontaktoplysninger.

Forny dit medlemsskab her

Vil du betale pr. SMS skriver du bare "DFUNK" til 1277. Det koster 100,- + normal takst (gælder ikke seniormedlemmer).

Kontingentet er 100 kr om året for almindelige medlemmer og 150 kr i kvartalet for seniormedlemmer.

 

Tilbud til medlemmer

Alle medlemmer modtager vores månedlige nyhedsbrev og får tilbud om kurser, workshops og temaarrangementer, der arrangeres af DFUNK eller Dansk Flygtningehjælp.

Alle medlemmer kan deltage ved DFUNKs generalforsamling og få indflydelse på organisationens fremtid. Det er dog kun medlemmer mellem 15 og 35 år, der har stemmeret til DFUNKs generalforsamling.

Som medlem er du også dækket af vores ansvars- og ulykkesforsikring, når du laver frivilligt arbejde i DFUNK.

Det årlige kontingent går til DFUNKs aktiviteter og drift og er gældende et år fra indmeldelsesdatoen. Når du har meldt dig ind i organisationen, modtager du et velkomstbrev fra os.

Du kan melde dig ud af DFUNK ved at skrive en mail til dfunk@drc.dk. Ved indmeldelser på SMS er der en returret på 14 dage.

CVR: 32003893