Støt Bliv frivillig

Flygtninge i Europa - og Danmark

 

I den seneste tid har bølgegangen i flygtningedebatten i Danmark og resten af Europa nået hidtil usete højder. Antallet af flygtninge der søger mod Europa var i 2015 det højeste nogensinde – omend Europa kun modtager en brøkdel af den samlede flygtningestrøm – UNHCR anslår at ud af de op til 60 millioner flygtninge på verdensplan, så befinder omkring 90 procent af verdens flygtninge sig fortsat i nærområderne. 

Også Schengen-aftalen, der sikrer åbne grænser mellem medlemslandene, er under stærkt pres. De europæiske lande er netop blevet enige om at styrke kontrollen med folk, der rejser ind over Schengen-zonens ydre grænser.  Samtidig har Ungarn, Slovenien og Østrig opført hegne langs deres grænser for at kontrollere antallet af flygtninge og Sverige, som er et af de europæiske lande, der modtager flest flygtninge, har netop haft genindført midlertidig grænsekontrol 

Det er dog nok til at EU’s asylsystem for alvor er sat under pres. Dublinforordningen betyder, at flygtninge kun kan søge asyl i det første EU-land, som de er registreret i. Men myndighederne i blandt andet Italien, Grækenland og Bulgarien undgår bevidst at registrere flygtninge for at undgå ansvaret for deres asylbehandling – og af samme grund blev gennemrejsende flygtninge i efteråret 2015 heller ikke registreret i Tyskland, Danmark og flere andre EU-lande. 

Både Danmark og andre europæiske lande har lavet stramninger på asyl- og flygtningeområdet med det formål, at færre skal søge asyl. Det er derfor blevet sværere for flygtninge at opnå ordentlig beskyttelse. Det er vist ikke for meget at sige, at vi står i en brydningstid, hvor Europas flygtningepolitik er under omvæltning. 

DFUNK har en vigtig rolle at spille i alt det her. Dels i lokalsamfundene, hvor unge flygtninge har brug for en hånd til at begå sig i nye omgivelser, danne netværk med andre unge og få mulighed for selv at bidrage med ressourcer og kompetencer. Og det gælder i den offentlige debat, når medier og politikere ikke kan finde ud af at adskille flygtninge og migranter fra hinanden, og hvor der fortsat er behov for at sætte de danske og europæiske flygtningetal i perspektiv og tale unge flygtninges sag.

 

DFUNK mener: 

1. Europas politikere skal gå sammen om at finde en fælles europæisk løsning på flygtningesituationen i Europa. Danmark skal tage del i denne fælles løsning 

2. Danmark kan og skal tage imod flere flygtninge end vi ellers har gjort og følge retningslinjerne fra UNHCR 

3. Danmark skal gå forrest og være et forgangsland for andre lande i Europa inden for flygtningeområdet.

4. Politikerne i Danmark skal samarbejde med befolkningen og civilsamfundets organisationer om at give de flygtninge, som er kommet til Danmark, et godt grundlag for en tryg og værdig tilværelse. 

5. Selvom der er forfærdelige tilstande i Europa må vi ikke glemme de millioner af flygtninge, som opholder sig i nabolande til konfliktramte områder eller de mange millioner internt fordrevne. Der er fortsat et stort behov for at aflaste nærområderne og skabe bæredygtige levevilkår for flygtninge og internt fordrevne i og omkring konfliktområderne.

  

Hvad gør DFUNK og hvordan kan du være med:

DFUNK har fokus på fortsat at arbejde med faste langsigtede aktiviteter. Det er vigtigt, at vi fortsætter vores gode arbejde, så vi er sikre på, at vi har stærke og succesrige aktiviteter, også efter at mediernes opmærksomhed på flygtningesituationen er aftaget. Mange unge flygtninge skal skabe sig en ny tilværelse i Danmark. Det skal vi i DFUNK hjælpe med bliver en værdig og god oplevelse for dem.

Som frivillig i DFUNK er der derudover gode muligheder for at være med til at formidle både fakta og personlige historier om livet på flugt. Vi har frivilliggrupper i København, Århus, Odense, Aalborg og andre steder, der laver fortælleraftener, filmforevisninger, debatarrangementer, holder oplæg og meget andet for at bidrage til en nuanceret debat og frem for alt få sat ansigt til dem det hele drejer sig om; mennesker der har måttet flygte fra deres hjem, familie, venner, job, m.m. og nu håber på at kunne bygge en ny tilværelse op et sikkert sted.

Vi håber du vil være med til at give dem en god tilværelse i Danmark.