Støt Bliv frivillig

Værdier

DFUNKs arbejde er baseret på seks grundlæggende værdier:

  • Mangfoldighed: Vi ser mangfoldighed som en styrke og en uudnyttet ressource for samfundet. Ved at inkludere folk med forskellige baggrunde, kulturer og holdninger i fællesskabet får vi en bedre forståelse for hinanden og et mere nuanceret billede af virkeligheden. I mødet mellem forskellige livssyn og holdninger opstår der nye og kreative idéer og løsninger på samfundsmæssige udfordringer. For os er mangfoldighed en grundlæggende værdi og en forudsætning for realiseringen af vores mål.
  • Ung-til-ung: Vi mener, at det er essentielt, at unge mennesker møder hinanden i øjenhøjde og på ligeværdige vilkår. Dette sikrer vi ved at udviske det traditionelle skel mellem frivillige og brugere og i stedet fokusere på inddragelse og ejerskab af aktiviteter.
  • Ligeværd: Vi insisterer på, at alle mennesker er lige meget værd, uanset hvor i verden de er født. Derfor bør de også have lige muligheder, og deres rettigheder skal respekteres.
  • Dialog: Vi tror på, at dialog er et af de vigtigste redskaber i arbejdet for at nå vores vision. Vi tror på, at vi gennem dialog kan skabe en fælles forståelse, mening og viden, der åbner for nye fælles handlemuligheder. Gennem dialog kan vi åbne øjne og flytte holdninger.
  • Ansvar: Vi mener, at alle mennesker er borgere i det globaliserede verdenssamfund. Derfor har alle ligeledes en forpligtelse til at tage et ansvar for at løse de udfordringer, det står overfor.
  • Engagement: Vi er en organisation, der bæres af frivillige kræfter. Derfor er engagement en væsentlig faktor for udvikling og vækst i DFUNK. Du kan forvente, at alle DFUNKere og det arbejde vi udfører, bærer præg af en høj grad af engagement. Både i DFUNK som organisation, i menneskene omkring os og i de projekter, vi starter.