Støt Bliv frivillig

Organisation

DFUNK er organiseret som en forening, hvor du som medlem har indflydelse på både det lokale, det regionale og det nationale niveau. Du kan læse om DFUNKs strategi for 2017-2019 her.

DFUNKs øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor alle beslutninger om DFUNKs vedtægter tages og hvor Landsbestyrelsens medlemmer vælges. Generalforsamlingen finder sted i marts hvert år på DFUNKs årsmøde.

Landsbestyrelsen er den øverste ledelse i DFUNK mellem generalforsamlingerne. Landsbestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling.

Regionsforeningerne danner ramme om lokale aktiviteter og projekter i hver region. Regionsforeningerne vælger deres egen regionsbestyrelse, der står for at styrke sammenhængen mellem aktiviteterne og kan sætte nye aktiviteter igang.

Politiske udvalg

De politiske udvalg organiserer politiske aktiviteter lokalt. Det kan være debatarrangementer, events, kampagner og meget andet, der skaber debat om flygtninges vilkår.

Landsdækkende initiativer

På tværs af regioner og lokalforeninger gennemfører DFUNK aktiviteter og projekter, der involverer medlemmer over hele landet.

Lokale aktiviteter

Langt det meste arbejde i DFUNK foregår i lokale grupper, der laver sociale aktiviteter med unge flygtninge, oplyser om flygtningesagen eller deltager i gennemførelsen af events og arrangementer.

DFUNKs sekretariat støtter og styrker aktiviteter på både det lokale, regionale og nationale niveau, samt tager sig af administrative opgaver og understøtter landsbestyrelsens arbejde.