Støt Bliv frivillig

Vision og mission

 DFUNKs vision er et samfund, hvor unge, der kommer til Danmark som flygtninge, har et trygt og værdigt ungdomsliv med mulighed for at udvikle sig i fællesskab med andre unge. Og det er et samfund, hvor unge samarbejder om at skabe bedre forhold for flygtninge. Derfor har vi formuleret følgende mission:

  • Vi arbejder for god integration og for at forbedre livsvilkårene for personer, der er kommet til Danmark som flygtninge. Dette gør vi gennem sociale aktiviteter, fortalervirksomhed, oplysning, debat og events.
  • Vi skaber mulighed for, at unge i Danmark på tværs af kulturer og politiske overbevisninger kommer i dialog med hinanden og er en del af et fællesskab.
  • Vi skaber rammerne for, at danske unge og unge, der er kommet til Danmark som flygtninge, kan tage et ansvar i DFUNK og har mulighed for at forstå og deltage aktivt i det danske samfund.
  • Vi arbejder for, at unge med flygtningebaggrund får et bedre kendskab til deres rettigheder og muligheder i Danmark og har mulighed for at blive hørt og deltage i den offentlige debat
  • Vi laver oplysningsarbejde for unge om internationale flygtningeforhold, flygtninges vilkår i Danmark og asylpolitik.

Hvis du vil læse DFUNKs strategi for 2017-2019, så klik her.