Støt Bliv frivillig

Politiske holdninger

 

Dansk Flygtningehjælp Ungdom arbejder politisk for at give en stemme til de unge, der er kommet til Danmark som flygtninge. Vi arbejder for, at den politiske debat i Danmark er baseret på et sagligt og vidensbåret grundlag.

Vores politiske fokus har som det primære formål at forbedre rettigheder og vilkår for unge med flygtningebaggrund i Danmark. Det politiske arbejde er nationalt med perspektiv til situationen i Europa og internationalt.

 

 

Danmark

Danmark skal til enhver tid følge de internationale konventioner inden for flygtningeområdet. Der bør lægges stor vægt på international såvel som EU-lovgivning samt eksperters anbefalinger og vurderinger i dette spørgsmål. DFUNK mener, at Danmark skal være et forgangsland for en humanitær og medmenneskelig flygtningepolitik.

 

Integration

I DFUNK mener vi, at en værdig integrationspolitik indebærer, at unge med flygtningebaggrund bliver ligestillede med danskere. Disse unge mennesker har ofte oplevet tab, forfølgelse og konflikter. De har brug for støtte og vejledning direkte henvendt til dem. Samtidig er det ofte unge med mange ressourcer at bidrage med, med lyst til at kunne starte en tilværelse i Danmark, og med et behov for en uddannelse såvel som for nye venskaber og netværk. Det er vigtigt, at Danmark giver alle unge den bedste mulighed for at kunne dette, og at ingen unge i Danmark boligplaceres langt væk fra uddannelsesinstitutioner, arbejdsmuligheder og andre netværk af unge. Dette kræver langsigtede løsninger, der sikrer unge med flygtningebaggrund de samme muligheder og rettigheder, som danske unge har. Integrationen og modtagelsen af unge flygtninge er hele Danmarks ansvar.

 

DFUNK mener at:

 • Alle har ret til et ungdomsliv, uanset om de er født i Danmark eller er kommet hertil som flygtninge. Unge med flygtningebaggrund skal sikres de samme rettigheder og muligheder som danske statsborgere på samme alder. 
 • Det er vigtigt at sætte fokus på de individuelle personer, som kommer til Danmark som flygtning, da deres behov og ressourcer er meget forskellige.
 • Unge uledsagede, som har fået asyl, skal have mulighed for at blive familiesammenført i Danmark.
 • Unge som har fået opholdstilladelse i Danmark skal placeres i byer, hvor det er muligt for dem at tage en uddannelse eller få et arbejde samt få et netværk med andre unge.
 • Børn og unge med flygtningebaggrund skal hurtigst muligt gå i lokale skoler og gymnasier og ikke blive placeret i specialskoler, hvor de ikke omgås danske børn og unge. 
 • Unge med flygtningebaggrund skal have lige muligheder i det danske samfund. Den nye integrationsydelse forringer muligheden for, at unge med flygtningebaggrund kan deltage i det danske samfund på lige fod med unge danskere.
 • Det er vigtigt at skelne mellem migranter generelt og flygtninge i den politiske debat i Danmark, da flygtninge har særlige juridiske rettigheder og behov.
 • Unge, der er kommet til Danmark som uledsagede mindreårige, skal have mulighed for personlig støtte og vejledning efter de er fyldt 18 år.

 

Europa 

Der er i EU behov for at finde en fælles fordelingspolitik og fælles koordineret hjælp til de lande, der ligger ved EU's grænser. Fokusset fra EU's lande skal altid være at finde løsninger på selve roden til de konflikter og andre omstændigheder, så som klima, der tvinger mennesker på flugt. EU's egne problemstillinger inden for flygtningeområdet må aldrig overskygge hjælpen til nærområderne og internt fordrevne, hvor mere end 90% af alle verdens flygtninge opholder sig.   

EU’s asylpolitik er et vigtigt tema for DFUNK, og vi arbejder aktivt på at skabe opmærksomhed om vilkårene for flygtninge og asylansøgere i EU samt ved ydergrænserne.

 

DFUNK mener at:

 • Europas politikere skal gå sammen om at finde en fælles europæisk løsning på flygtningesituationen, som sikrer en fair og solidarisk fordeling af de flygtninge, der ankommer til Europa. Danmark skal tage del i denne fælles løsning
 • De europæiske medlemslande skal sikre retten til beskyttelse for mennesker på flugt
 • Europa skal, i samarbejde med det internationale samfund, tage ansvar for de flygtninge, der befinder sig i nærområderne samt internt fordrevne. Dette skal ske gennem forebyggende indsatser samt humanitær- og udviklingshjælp.