Støt Bliv frivillig

Holdninger

DFUNK arbejder ikke ud fra noget partipolitisk tilhørsforhold. Det betyder dog ikke, at vi ikke har holdninger, tværtimod. DFUNKs landsbestyrelse og Politiske Udvalg formulerer løbende holdninger til flygtningerelaterede spørgsmål.

Holdningerne tager afsæt i DFUNKs ti grundholdninger og i den mission og vision, der ligger til grund for al DFUNKs arbejde.

Det mener DFUNK

Vision, mission og værdier