Støt Bliv frivillig

På tværs af regionerne

Sammenhængen til det øvrige DFUNK

 

I det følgende kan du læse mere om kommunikation og samarbejde på tværs af regionerne.

Et af formålene med DFUNK er at samle unge fra hele landet, der gerne vil gøre en forskel for flygtninge og andre etniske minoriteter. Der er meget, vi kan lære af hinanden på tværs af regionerne, og arbejdet bliver sjovere, når vi nogle gange mødes DFUNKere fra hele landet og mærker, at vi er en del af noget større.

Vigtigst for vores sammenhold er, at vi jævnligt har mulighed for at mødes ved fælles begivenheder. Derfor prioriterer vi årsmøde, kurser og arrangementer højt, og vi betaler transportudgifter for alle deltagende uanset, hvor man bor i landet. Vi forsøger også at placere kurser mm. forskellige steder i landet, så det ikke altid er de samme, der skal rejse langt.

Da vi imidlertid bor langt fra hinanden og ikke altid har mulighed for at samles i kød og blod, er det godt at vi har hjemmeside, Facebook og andre platforme, hvor vi kan kommunikere. Der ligger mange kommunikationsmuligheder, som vi først lige er begyndt at arbejde med, så de kommende år vil vise, hvad der fungerer bedst. Hvis vi skal have kommunikationen til at fungere, er det dog vigtigt, at vi ikke spreder os ud på for mange platforme. Derfor har vi på sekretariatet valgt at sætte fokus på vores hjemmeside dfunk.dk og på Facebook, hvor vi både har den landsdækkende fanside og en række regionale og tværgående grupper.
 

Hvad binder DFUNK sammen:

  • Årsmødet
  • Deltagelse i landsbestyrelsen
  • Kurser og arrangementer
  • Landsprojekter
  • Udvalg
  • Dfunk.dk
  • Facebook    
  • Kontakt til konsulenten
  • Anden støtte fra sekretariatet
  • At bruge hinanden 


Årsmøde og landsbestyrelse

Den begivenhed, der først og fremmest skal binde DFUNK sammen på landsplan, er årsmødet. Som en del af årsmødet afholdes den årlige generalforsamling, hvor landsbestyrelsen vælges. Men årsmødet består som regel også af andre faglige aktiviteter, middag og fest for alle DFUNKere, der har lyst til at deltage.

Årsmødet er medlemmernes primære mulighed for at påvirke landsforeningen DFUNK. Her vælger man, hvem der skal sidde i landsbestyrelsen, og man har mulighed for selv at stille op. Idealet ville være, hvis alle regionsforeninger kunne have en repræsentant i landsbestyrelsen og dermed kunne være med til at sætte sit præg på organisationens overordnede strategi. Men selv hvis dette ikke altid kan lade sig gøre, er det vigtigt, at medlemmer fra alle regioner deltager på årsmødet, og får indflydelse den vej igennem. Derfor: prioriter årsmødet – både for den demokratiske indflydelse og for det faglige, festen og fællesskabet.

Landsprojekter og udvalg

En anden dimension, der giver sammenhold på tværs af regionerne, er vores landsdækkende projekter, frem for alt vores deltagelse på Roskilde Festival, der hvert år samler DFUNKere fra hele landet. Også projekter, hvor en aktivitet bevæger sig rundt i hele landet, er med til at binde organisationen sammen og gøre os til en del af den samme sag.

Det samme gælder i princippet det landsdækkende udvalg, Politisk Udvalg. Udvalget er for DFUNKere fra hele landet, men da der fortsat især er frivillige fra København og Aarhus i udvalgene, og afstandene gør det svært at mødes frivillige fra hele landet, anbefaler vi, at man i de øvrige regioner etablerer sattelitudvalg. Sattelitudvalgene kan selvstændigt lave politisk arbejde på regionalt niveau, eller den kan deltage i det samlede politiske arbejde, som udvalget udfører på landsplan. Det kræver blot, at den regionale tovholder for udvalget er i løbende kontakt med tovholderen for udvalget i København. En gang imellem kan alle så mødes på landsplan. DFUNK dækker i så tilfælde transporten. 

Kurser og arrangementer

DFUNK tilbyder hver år en række kurser for medlemmerne. Det kan være generelle kurser, der er åbne for alle, eller kurser, der er målrettet frivillige i specifikke aktiviteter eller funktioner. Kurserne er en fantastisk mulighed for både at lære noget, man kan bruge i arbejdet, og for at møde andre DFUNKere fra andre dele af landet. Så hold altid øje med mailboksen og hjemmesiden, hvad vi har på programmet i den kommende tid.

Derudover kan alle DFUNK-medlemmer frit benytte sig af Dansk Flygtningehjælps mange kurser for frivillige. Både DFUNKs og DFHs kurser er gratis og transportomkostninger dækkes også.

Der er også mange andre gode kursustilbud til frivillige, nogle af dem gratis, som vi løbende linker til på dfunk.dk 

Dfunk.dk og Facebook

Centrum for DFUNKs eksterne og interne kommunikation er vores hjemmeside dfunk.dk. Hjemmesiden giver gode muligheder for overskuelig information om DFUNK både til udefrakommende og til insidere. Hver måned sender sekretariatet nyhedsbreve ud, der kan henlede opmærksomheden på de vigtigste nyheder på hjemmesiden.

En særlig del af siden hedder For DFUNK'ere. Her kan I finde information og redskaber, I kan bruge i jeres arbejde, deriblandt materiale eller idéer, som I ønsker at dele med hinanden. Savner I materialer eller informationer, som det kunne være en god idé at lægge på siden For DFUNKere, må man også meget gerne skrive til konsulenterne om det.

På hjemmesiden har hver regionsforening deres egen side, der giver et overblik over, hvad foreningen laver. Regionssiden fungerer som en selvstændig forside, sådan at I kan linke direkte til den og bruge den aktivt i lanceringen af jeres forening. I bestemmer hvad der skal stå på regionssiden, og kan løbende sende tekst og billeder til dfunk@drc.dk. 

På landsplan har vi desuden DFUNKs Facebook fanside, hvor antallet af fans hele tiden vokser. Vi har en Facebook-redaktør og redaktionsgruppe, der arbejder med at udvikle interessant og kreativt stof til siden. Gruppen arbejder med kampagner, der strækker sig over et par måneder og sætter fokus på nogle af de politiske emner, som DFUNK gerne vil sætte på dagsordenen. Men først og fremmest skal siden være et forum, hvor alle DFUNKere og andre interesserede kan deltage, enten for at give sit besyv med eller for at fortælle om aktuelle begivenheder. Så hold jer ikke tilbage, hvis I har noget, I gerne vil dele med resten af fanskaren.

Kontakt til sekretariatet

Til sidst vil vi igen huske jer på, at DFUNK sekretariatet er til for jer. Ikke at vi kan gøre alting for jer, men vi er altid til rådighed med støtte og vejledning og kan også give en praktisk hånd med, f.eks. hvis I skal have lavet en flyer eller skrive en pressemeddelelse. På sekretariatet finder i konsulenterne samt en række andre medarbejdere med fokus på særlige områder, f.eks. Ung-til-ung, Outreach, Kommunikation eller Facebook.

Vi, konsulenterne, ved en masse om frivilligt arbejde, og hvordan man får det til at lykkes. Vi har overblik over organisationen, og vi har et stort netværk af folk, der arbejder med frivillighed, flygtninge og integration, der sikkert også gerne vil hjælpe. Og så elsker vi at samarbejde med frivillige som jer, der gerne vil vise, at man kan skabe store ting ved at mobilisere andre unge. Så se os som en aktiv sparringspartner, I altid kan vende nye idéer med, og som med glæde vil bruge sin tid på at realisere de bedste af dem.