Støt Bliv frivillig

DFUNKs Projektpulje

Har jeres lokalgruppe eller regionsforening en god projektidé, men ingen penge til at føre den ud i livet, kan DFUNKs projektpulje være en god mulighed for at komme hurtigt i gang. Puljen er i 2017 på 35.000 kr. og kan søges til projekter og arrangementer i løbet af 2017.

 

Hvem kan søge?

Puljen kan kun søges af DFUNKs regionsforeninger og lokale aktivitetsgrupper.

 

Hvad kan man søge til?

Man kan søge støtte til både kortvarige og opstart af mere permanente aktiviteter, og både sociale, kulturelle, formidlings-, indsamlings- og politiske aktiviteter kan støttes. Det vigtigste er, at det er noget der kan være med til at fremme DFUNKs formål lokalt, og som kan engagere frivillige i jeres arbejde.

 

Hvor meget kan man søge?

Man kan søge op til 10.000 kr. Ansøgninger op til 5.000 kr. tager sekretariatet hurtigst muligt stilling til, ansøgninger derover skal landsbestyrelsen tage stilling til. Det betyder, at der kan gå op til en måned før der er taget stilling til ansøgninger over 5.000 kr., da de vil blive behandlet på først kommende landsbestyrelsesmøde.

 

Hvordan søger man?

Hvis man vil søge puljen, skal man som ansøgning skrive en kort beskrivelse af projektet (½-1 side), hvor man argumenterer for hvordan projektet er med til at fremme DFUNKs formål, samt et meget enkelt budget. Ansøgninger skal sendes på mail til nicholas.farr@dfunk.dk.

 

Kan vi få hjælp til at søge puljen?

Ja. Helt generelt kan I kontakte sekretariatet og få sparring om tilrettelæggelsen af projektet. Se hele sekretariatet her.

Har I spørgsmål til selve projektpuljen og ansøgninger til den, kan I skrive til DFUNKs sekretariatsleder Nicholas Farr: nicholas.farr(at)dfunk.dk.

 

Hvad skal vi gøre hvis vi får støtte fra puljen?

Støtten udbetales bagud, dvs. når vi har modtaget kvitteringer overfører vi penge til den der har lagt ud. Alle fakturaer og kvitteringer for udgifter til projektet skal derfor sendes til regnskab(at)dfunk.dk.

Når I sender kvitteringer ind, skal I skrive følgende i mailen:

-Navn på den der har haft udgiften

-At I har fået støtte fra Projektpuljen og hvilken aktivitet I har fået støtte til

-Hvilke udgifter kvitteringerne er for

-Bankoplysninger (reg.nr og kontonummer) på den der skal have udgiften refunderet

Udgifterne refunderes derefter hurtigst muligt (der kan dog gå op til en uges tid).

Man kan godt sende kvitteringer fra projektet ind løbende, sålænge man selv holder regnskab med udgifterne. Husk at pengene skal bruges nogenlunde som budgetteret.

Udgifter der skal betales pr. faktura kan betales direkte fra sekretariatet ved fremsendelse af fakturaen.

Efter projektets afslutning skal man sende en kort status (max 1 side) på hvordan det gik: Hvad gik godt, hvad kunne gøres bedre, etc.

Billeder og video fra projektet modtages med kyshånd!