Støt Bliv frivillig

Find penge til din aktivitet

Der findes flere forskellige måder man kan finde støtte til sine DFUNK-aktiviteter.

DFUNKs Projektpulje er en af mulighederne - det kræver blot opbakning fra en lokalgruppe eller regionsforening i DFUNK at søge. Læs mere om Projektpuljen her.

Kommunal støtte til frivilligt socialt arbejde (§18) er en mulighed, hvis I laver socialt arbejde (fx aktiviteter med unge flygtninge). Der er normalt ansøgningsfrist en gang om året for det kommende år - tjek kommunens hjemmeside for information om fristen i den enkelte kommune.

Kommunen giver også støtte til folkeoplysende foreninger, herunder ungdomsorganisationer der primært laver aktiviteter for unge under 25 år. Læs mere om hvordan din lokal- eller regionsforening kan blive registreret på din kommunes hjemmeside.

På legatbogen.dk kan du finde både små og store fonde og puljer, der kan søges til støtte for aktiviteterne. Små fonde kan du selv søge, store fonde skal søges fra sekretariatets side. Kontakt også sekretariatet inden du søger beløb over 10.000 kr.

Udover den almindelige ansøgning til en pulje eller en fond, kan man fx indgå samarbejde med virksomheder.

Dansk Ungdoms Fællesråd har lavet en kort guide til fundraising, som du kan se her.