Støt Bliv frivillig

For at sætte en ung dagsorden


I DFUNK arbejder unge for at sætte en konstruktiv dagsorden på det flygtninge- og integrations-politiske område.

Den flygtninge- og integrationspolitiske debat i Danmark er ikke altid lige konstruktiv. ’Os-og-dem’-tankegangen og ønsket om at slippe så billigt som muligt kan gøre det svært at udvikle en positiv vision for Danmark som et mangfoldigt samfund.

Et af DFUNKs hovedformål er at præge dagsordenen i en mere konstruktiv og fremtidsorienteret retning. Som unge har vi særlig mulighed for at se positivt på situationen og se muligheder, hvor andre måske ser problemer. På den baggrund kan vi gøre vores til at udvikle et samfund, hvor både flygtninge og andre etniske minoriteter bliver taget godt imod og spiller en aktiv rolle. Med vores organisation tilbyder vi rammerne, til at unge kan engagere sig i dette arbejde.

Holdninger

 

Vi arbejder ud fra 10 politiske grundholdninger, som sætter rammen for vores arbejde.

DFUNK har defineret 10 anbefalinger for at forbedre unge flygtninges vilkår i Danmark. Du kan læse anbefalingerne her.

Se også vores øvrige flygtningepolitiske holdninger her.

Aktiviteter

 

Læs mere om vores Ung til ung-aktiviteter, hvor unge flygtninge mødes med andre unge fra det danske samfund.

Fritid for Flygtninge laver sociale aktiviteter med unge asylansøgere.

Outreach skaber oplysning og debat om flygtningesagen.

DFUNK arbejder også politisk for at skabe bedre vilkår for unge flygtninge.