Støt Bliv frivillig

For at skabe bedre vilkår for flygtninge


DFUNK arbejder for, at flygtninge i Danmark og udlandet får en rimelig behandling og de bedst mulige betingelser for at etablere en ny tilværelse.

Der er mere end 50 millioner flygtninge og internt fordrevne i verden. Heraf søger nogle få tusinde til Danmark om året, og ud af dem får kun en del mulighed for at slå sig ned i landet. I DFUNK mener vi, at Danmark skal tage sin del af ansvaret for verdens flygtninge. Både ved at arbejde for en mere rimelig fordeling af verdens flygtninge og ved at sikre hjælpen til de flygtninge, der kommer til Danmark.

I DFUNK arbejder vi for, at flygtninge, der kommer til Danmark, får en rimelig behandling og gode muligheder for at etablere en ny tilværelse. Med vores Ung-til-ung-arbejde skaber vi et socialt netværk for unge flygtninge, der alt for ofte lever et liv i isolation. Og med Fritid for Flygtninge forsøger vi at skabe en mere levende hverdag for børn og unge i asylcentrene.

Samtidig arbejder vi med DFUNK Outreach for at højne samfundets bevidsthed om flygtninges vilkår og skabe debat om flygtninge og integration. I Politisk Udvalg arbejder vi for at påvirke den politiske dagsorden på flygtninge- og integrationsområdet.   

Endelig arbejder vi for at forbedre flygtninges vilkår ude i verden, både gennem indsamling til Dansk Flygtningehjælps arbejde i verdens brændpunkter og gennem vores egne internationale projekter.

Holdninger

 

Vi arbejder ud fra 10 politiske grundholdninger, som sætter rammen for vores arbejde.

DFUNK har defineret 10 anbefalinger for at forbedre unge flygtninges vilkår i Danmark. Du kan læse anbefalingerne her.

Se også vores øvrige flygtningepolitiske holdninger her.

Aktiviteter

 

Læs mere om vores Ung til ung-aktiviteter, hvor unge flygtninge mødes med andre unge fra det danske samfund.

Fritid for Flygtninge laver sociale aktiviteter med unge asylansøgere.

Outreach skaber oplysning og debat om flygtningesagen.

DFUNK arbejder også politisk for at skabe bedre vilkår for unge flygtninge.