Støt Bliv frivillig

Filmklubben FLUGTTANKER

 

Film skaber billeder, og billeder skaber mulighed for nye forståelser. Det er tanken bag FLUGTTANKER, som er DFUNKs film- og debatklub, som kombinerer svære og komplekse emner om flygtninge med fællesskab og samvær i hyggelige omgivelser.

Én gang om måneden kan du læne dig tilbage i biografsædet, når FLUGTTANKER viser film og inviterer til oplæg med centrale flygtningepolitiske emner på dagsordenen. Film- og debatklubben rummer temaer af tre måneders varighed med ét arrangement hver måned.

Du kan opleve FLUGTTANKER-arrangementer i København, i Ålborg og snart også i Odense. I København samarbejder vi med Cinemateket, og i Ålborg samarbejder vi med Biffen. 

Flugttankers arrangementer består af oplæg efterfulgt af film, og afsluttes med hyggeligt samvær i caféen. Hvert tema afsluttes med en debat bestående af et fast panel af ungdommens talerør og fremtidens beslutningstagere - ungdomspolitikere. Forud for debatten har ungdomspolitikerne deltaget i temaets øvrige arrangementer, så debatten kan tage udgangspunkt i den viden, som oplæggene og filmene har tilvejebragt.

FLUGTTANKER opstod oprindeligt i Aarhus i et samarbejde med biografen Øst for Paradis, men er nu på pause i Århus og har i stedet bredt sig til København og Ålborg. Ambitionen er at skabe et forum for oplysning og debat omkring centrale problematikker inden for flygtningeområdet. Sådan kan især unge, der besidder morgendagens dagsorden, få mulighed for at tage stilling til flygtninge - og asylspørgsmål på et oplyst grundlag.

Så læn dig tilbage i biografsædet når lyset slukkes og filmen starter - og deltag i debatten.