Støt Bliv frivillig

Ung i Danmark

 

For english press here:

 

Hvad er Ung i Danmark?

Ung i Danmark er et projekt, hvor frivillige afholder faglige tema-arrangementer for unge nytilkomne flygtninge en gang om måneden i Århus og København. Temaerne omhandler centrale udfordringer, man kan opleve som ung og ny i Danmark, fx ”hvordan får jeg venner i Danmark?”, ”hvordan får jeg mit første job i Danmark?” eller ”hvad er mine uddannelsesmuligheder?”.

Til et typisk temaarrangement vil der være et oplæg ved en ekstern oplægsholder (fx en uddannelsesvejleder) med tid til spørgsmål. Derefter fortæller de frivillige, hvoraf en stor del selv er kommet hertil som flygtninge, om deres personlige oplevelser og erfaringer med emnet. Efterfølgende er der dialog i grupper og social hygge over et måltid mad. Al indhold oversættes til engelsk, arabisk, tigrinya og farsi, dari og pashto. Arrangementerne er gratis og transporten betales for alle deltagende.

Temaarrangementerne i ’Ung i Danmark’ er et oplagt udflugtsmål for DFUNK’s lokale Ung-til-ung-grupper.

 

Hvad er formålet med Ung i Danmark?

Når man for nyligt er kommet til Danmark som flygtning, kan mødet med det danske samfund virke overvældende. På trods af de kommunale integrationsprogrammer, er det for mange unge flygtninge svært at finde fodfæste i Danmark og få svar på alle de spørgsmål, de har. Formålet med Ung i Danmark er formidle relevant viden til de unge nytilkomne og samtidig give mulighed for sparring og dialog med unge jævnaldrende, som kender det danske samfund og selv har oplevet nogle af de samme udfordringer.

 

Hvem er de frivillige?

Omkring halvdelen af de frivillige i projektet er unge, som selv kommet til Danmark som flygtninge for en række år siden. De har derfor tidligere stået i en lignende situation og kan give deres personlige erfaringer videre til de nyankomne flygtninge. Alle de frivillige – uanset om de har flygtningebaggrund eller ej – kan med deres personlige fortællinger om livet som ung i Danmark være med til at inspirere og støtte de nyankomne unge, som skal til at skabe sig et liv i Danmark. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig i Ung i Danmark, kan du skrive til mikala.due(at)dfunk.dk og fortælle om din motivation for at være med.

Kommende arrangementer

 

KØBENHAVN

D. 12. november fra 13-17 holder Ung i Danmark arrangement om Job i Danmark. Vi har inviteret en oplægsholder til at fortælle om arbejdskultur, hvordan man søger job i Danmark, og hvordan man skriver en god jobansøgning og et CV. De frivillige vil derudover fortælle personlige historier om, hvordan de fik job. Arrangementet foregår på Fælledvej 12, 2200 Nørrebro på Global Platform.

  

ÅRHUS

D. 22. oktober fra 12-17 holder Ung i Danmark arrangement om Job i Danmark. Vi har inviteret karrierecoach og kommunikationsrådgiver Steen Kræmer til at fortælle om den danske arbejdskultur, hvordan man skriver en jobansøgning, og hvad består et CV af. Arrangement foregår på Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C.

 

D. 12. november fra 12-17 holder Ung i Danmark arrangement om Uddannelse i Danmark. Vi har inviteret vejlederen Mohammad Ajine til at fortælle om det danske uddannelsessystem, og hvordan kommer man i gang med uddannelse. Arrangement foregår på Lokale D2.08, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C.

 

D. 11. december fra 13-16 holder Ung i Danmark sammen med Ung til Ung Aarhus et julearrangement. til arrangementet vil der være juleklip, danserundt om juletræ og fortællinger om jul og andre højtider fra vores frivillige. Arrangement foregår på Frivilligcentret Aarhus, Grønnegade 80, 1.sal, 8000 Aarhus C.

 

 

Lønnen er Kærlighed

Læs her om Samir Rafiqis oplevelse med at være frivillig i DFUNK Rollemodeller (Nu: Ung i Danmark).  

Ung i Danmark

Se videoen fra Ung i Danmark

DFUNK Ung i Danmark from dfunk on Vimeo.