Støt Bliv frivillig

Aktiviteter med flygtninge

DFUNKs aktiviteter med unge flygtninge er organiseret i en række aktivitetsgrupper rundt om i landet.

 

Alt for mange unge flygtninge, der har fået ophold i Danmark, lever et liv i social isolation. Det gælder ikke mindst de mange unge flygtninge, der de seneste år er kommet til landet uden familie eller andet netværk. DFUNKs Ung til ung-aktiviteter bidrager til at skabe netværk og venskaber på tværs af kulturer og baggrund.

 

Livet som asylansøger er ikke en dans på roser. Ventetiden er lang og udfoldelsesmulighederne meget begrænsede. Fritid for Flygtninge er et projekt, der giver unge asylansøgere deres ungdomsliv tilbage.

 

Det kan være svært som ung flygtning at starte en ny tilværelse i Danmark, når man ikke kender de normer og systemer, der for de fleste danskere er ganske naturlige. De frivillige i 'Ung i Danmark' arrangerer tema-arrangementer for nyankomne unge flygtninge, og fortæller om deres personlige erfaringer med at være unge i Danmark.