Viden om flugt

Flygtningesituationen står højt på dagsordenen, og de seneste fem år har der gennemsnitligt været 216 artikler, tv- og radioindslag om dagen, der omhandlede flygtninge. Det er dog ikke bare i politik og medier, men også til familiesammenkomster, i klasselokalerne og ved middagsbordet, at emnet er blevet diskuteret.  From <https://apps-infomedia-dk.ep.fjernadgang.kb.dk/mediearkiv/ Januar 2017. evt. opdateres

Desværre er der også rigtig mange af de mennesker, der taler om flygtninge, der ikke ved særlig meget om emnet, og debatten er derfor ofte præget af misforståelser og fejlinformationer.   

 

På disse sider kan du finde ud af, hvad der er ret og vrang i debatten, og du vil få svar på spørgsmål som: Hvem er flygtning og hvem er ikke? Hvor mange flygter? Hvorfor flygter folk? Hvem kan få asyl og hvordan? Hvordan bliver flygtninge integreret i Danmark? 

 

 

 

 

 

 

[INDSÆTTES SOM BILLEDE]

Illustration: Evt. en roterende billedserie, der illustrerer, hvor der kommer flest flygtninge fra/til eller hvordan migrationsruter ændrer sig.

Det kunne også være et verdenskort med noget infobobler

 

 

 

 

 

 

Siden er bygget op omkring 4 hovedtemaer: Asyl i Danmark, Integration, flygtninge i Europa og Internationale flygtningeforhold. Under hvert tema vil du dels blive introduceret til gældende love og regler på området og dels få et indblik i den nuværende situation. Derudover vil du undervejs støde på både videoer, quizzer og interaktive grafikker.

 

 

[INDSÆTTES SOM BILLEDE]

Asyl i Danmark

 

 

 

[INDSÆTTES SOM BILLEDE]

Integration i Danmark

 

 

 

[INDSÆTTES SOM BILLEDE]

Flygtninge i Europa

 

 

[INDSÆTTES SOM BILLEDE]

Fælles udfordringer og løsninger

 

 

Vil du vide mere?

 

 

[INDSÆTTES SOM BILLEDE]

Q&A og links til videre læsning 

[INDSÆTTES SOM BILLEDE]

Flygtninge fortæller