Resultater

Hvis du er nysgerrig på DFUNKs resultater, evalueringer og undersøgelser, så kan du læse med her. Vi har lavet flere samarbejder med eksterne evaluatorer, der har undersøgt værdien af vores arbejde. 

 

 

Midtvejsevaluering af Fremtidsbygger

 

 

Midtvejsevaluering af DFUNKs arbejde med uddannelse og job

 

Analysevirksomheden SocialRespons har udarbejdet en midtvejsevaluering af projektet FremtidsBygger. Evalueringen peger på, at Makker-par, som metodisk bygger på en 1:1 relation mellem en ung med flygtningebaggrund og en ung med erfaring inden for uddannelse og job i Danmark, skaber værdi - særligt for de unge med flygtningebaggrund - på en række områder, der alle kan anses som skridt på vejen mod at finde frem til en relevant uddannelses- og karrierevej. Herunder bl.a. et styrket socialt netværk, spirende venskaber, inspiration til valg af uddannelse eller job, viden om uddannelsessystemet og øgede handlemuligheder gennem en styrket tro på sig selv.

 

Evalueringen peger yderligere på, at de hidtil afholdte workshops har bidraget til at unge, der har deltaget i workshopsne, opnår ny viden om uddannelsessystemet og deres muligheder i Danmark, får indblik i alternative uddannelsesveje og mod på at justere deres egen uddannelsessituation.

 

FremtidsBygger er et projekt, der støtter unge med flygtningebaggrund i deres vej mod uddannelse og job i Danmark. Projektet er blevet til med støtte fra VELUX FONDEN og er desuden støttet af Østifterne.

 

Læs evalueringen her

 

 

En kvalitativ effektundersøgelse: DFUNKs betydning for unge med flygtningebaggrund på lang sigt

I 2019 har DFUNK i samarbejde med analysebureauet Actant gennemført en stor og solid kvalitativ undersøgelse af de langsigtede effekter af at deltage i vores aktiviteter for unge med flygtningebaggrund.

 

Undersøgelsen giver et dybt indblik i, hvad de unge med flygtningebaggrund selv oplever som virkningsfuldt ved de frivillige sociale indsatser.

 

Actants hovedkonklusion er: 

Unge med flygtningebaggrund opnår en positiv og varig forandring – følelsesmæssigt, socialt og personligt – gennem længerevarende engagement i DFUNKs frivillige sociale aktiviteter. Resultatet er, at deres positive livsudvikling og integrationen i Danmark går hurtigere.

 

Læs hele undersøgelsen her.  

 

Eller en komprimeret udgave af undersøgelsen her.

 

 

 

 

Analyse af publikumsreaktioner: Unge med flygtningebaggrunds historier giver adgang til ny viden og fællesmenneskelige følelser

Projektet Flygtninge Fortæller har i samarbejde med evalueringsbureauet Antropologerne indsamlet reaktioner fra publikummer til fortæller-events i hele landet. 

 

Publikumsanalysen, der baserer sig på postkort-evalueringer, viser at historiefortælling som metode giver adgang til oplevelser, der ellers ikke høres i offentligheden, eller som publikummet ikke tør spørge flygtninge i egen omgangskreds om.

 

Læs mere om publikumstyper og projektets resultater her.