UDSKABER

 

Som UDSKABER lærer du at drømme og at forestille dig verden på en helt ny måde. UDSKABER er et ungefællesskab i DFUNK, hvor du sammen med andre unge kan tage handling og sætte nye dagsordner i din by. Men du får også konkrete redskaber såsom historiefortælling, kampagne-værktøjer og kreativ eventproduktion til, hvordan du i fællesskab med andre kan ændre på politiske dagsordner.

 

FRA DRØM TIL HANDLING

 

UDSKABER består af to indledende heldagsworkshops

 

På den første workshop kommer du gennem et Drømmelab, hvor du sammen med andre unge skal drømme om hvordan fremtidens samfund skal se ud. Vi sætter stemmeretten til side og giver plads til aktivismen, kunsten, musikken, dialogen og debatten. Vi arbejder på, hvordan man kan gå fra drøm til handling, og i fællesskab finder I frem til den sag, som I vil arbejde videre med som UDSKABERE. Vi træner nogle af de evner, som er afgørende for at kunne tage handling og tage ordet. Vi laver øvelser, der skal træne din evne til at være modig omkring dine holdninger, og du får værktøjer til og viden om, hvordan du kan skabe forandring i samfundet. 

 

På den anden workshop går vi mere konkret til værks og arbejder med redskaber, I som UDSKABERE kan bruge til at få skabt fede projekter og events. Vi ser blandt andet på hvordan man bruger personlig historiefortælling til at engagere andre omkring en sag, vi arbejder med kampagneværktøjer og kreativ eventproduktion. Efter workshoppen skal du og resten af UDSKABER-gruppen ud i verden og lave events, podcasts, kampagner, performances, festivaler og kunst, der skal skabe forandring i jeres by. Kun fantasien sætter grænser!

 

VIL DU VÆRE MED I UDSKABER?

Tilmeld dig til UDSKABER i København eller Aalborg eller skriv dig op.

 

🧜‍♀️ KØBENHAVN: Tilmeld dig her.

🐃 AALBORG: Tilmeld dig her.

 

 

Bor du I enten Vejle, Esbjerg, Aarhus eller Odense og vil du vide, hvornår UDSKABER starter i din by? Så skriv dig op her. Vi sørger for at kontakte dig, når vi kommer til din by.