Ung i Danmark

Ung i Danmark er faglige tema-arrangementer for unge nytilkomne flygtninge en gang om måneden i København. Temaerne kan fx være ”hvordan får jeg venner i Danmark?” eller ”hvad er mine uddannelsesmuligheder?”

Der være typisk være et oplæg ved fx en uddannelsesvejleder med tid til spørgsmål. Derefter fortæller de frivillige, hvoraf en stor del selv er kommet hertil som flygtninge, om deres personlige oplevelser med emnet. Efterfølgende er der social hygge over et måltid mad. Al indhold oversættes til engelsk, arabisk, tigrinya og farsi, dari og pashto. Arrangementerne er gratis og transporten betales for alle deltagende.

Når man for nyligt er kommet til Danmark som flygtning, kan mødet med det danske samfund virke overvældende. På trods af de kommunale integrationsprogrammer, er det for mange unge flygtninge svært at finde fodfæste i Danmark og få svar på alle de spørgsmål, de har. Formålet med Ung i Danmark er at formidle relevant viden til de unge nytilkomne og samtidig give mulighed for sparring og dialog med unge jævnaldrende, som kender det danske samfund og selv har oplevet nogle af de samme udfordringer.

Omkring halvdelen af de frivillige i projektet er unge, som selv kommet til Danmark som flygtninge for en række år siden. De har derfor tidligere stået i en lignende situation og kan give deres personlige erfaringer videre til de nyankomne flygtninge. Alle de frivillige – uanset om de har flygtningebaggrund eller ej – kan med deres personlige fortællinger om livet som ung i Danmark være med til at inspirere og støtte de nyankomne unge, som skal til at skabe sig et liv i Danmark. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig i Ung i Danmark, kan du skrive til cheyenne.pratt@dfunk.dk  og fortælle om din motivation for at være med.

"Hvis man har problemer med nogle ting fx med at starte i skole eller på arbejde – det kan være alle mulige ting – kan jeg give dem råd og dele mine erfaringer. Jeg kan fortælle om mine egne oplevelser, så det måske bliver nemmere for dem. Da jeg kom hertil, var der ikke nogen der fortalte mig om deres oplevelser, så det var svært for mig. Jeg skulle selv finde ud af det hele, men nu har jeg oplevet en masse ting som jeg kan give videre til andre. Det ville have været en stor hjælp, hvis det her projekt havde været der, da jeg kom til Danmark."

Samir, frivillig i Ung i Danmark

 

Læs hele hans fortælling HER