Ta' med os på højskole

 

 

NGO-VERDENEN, KULTURMØDER, EVENTMAGERI OG FLYGTNINGEAGENDA

Overvejer du et ophold på højskolelinjen Skaberiet, så anbefaler vi dig at blive ringet op.

 

Flygtninge x forandring

DFUNK har i samarbejde med Brenderup Højskole udviklet Skaberiet - et nyt linjefag med opstart i foråret 2019. På Skaberiet kommer unge flygtninge og unge fra Danmark til at samarbejde om at skabe projekter, der forandrer. Skaberiet er for dig, der vil lære at gå fra idé til handling og er motiveret for at skabe forandring for og med unge flygtninge. Vi samler unge på tværs af sproglige og kulturelle skel og lader kulturmødet være drivkraften i fællesskabet og undervisningen.  

 

Besøg Brenderup Højskole 

Book et besøg på Brenderup Højskole. Skolen ligger på Fyn i grønne omgivelser tæt ved strand og omgivet af en permakulturhave og off-grid huse. 

 

TILMELDING 

Har du spørgsmål om linjefaget og tilmelding, så skriv en mail til os: skaberiet@dfunk.dk. Eller klik her for at gå direkte til tilmeldingsskemaet.

 

 

 

 

Skab projekter der forandrer 

Skaberiet er et unikt højskoleophold, hvor du knytter bånd på tværs af kulturer og skaber et meningsfuldt fællesskab. Gennem de 26 uger på Brenderup Højskole vil du få konkrete erfaringer med facilitering, samarbejde og projektstyring, ligesom du vil få nuanceret indsigt i flygtningeproblematikken og lære at udtrykke dig på skrift og på scenen.

 

SKABERI I DIT VIDERE LIV

Skaberiet ruster dig til at arbejde med NGO-verdenen, kulturmøder, flygtningeproblematikker, eventmageri og aktivisme fremadrettet, og giver dig værktøjerne til at forandre verden udenfor højskolen. Som en del af højskoleopholdet kan du få vejledning til, hvordan du får omsat dine interesser og erfaringer i dit videre liv.

 

 

 

  

 

 

En linje - fire fag

Linjefaget Skaberiet består af de fire fag SKAB:SAMMEN, SKAB:PROJEKTER, SKAB:FORSTÅELSE og SKAB:DIG. Herunder kan du læse om fagene og længere nede kan du finde et eksempel på et ugeskema.

 

 

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SKAB:SAMMEN

 

Samarbejde er grundstenen for alle vellykkede
projekter, og i SKAB:SAMMEN lærer du konkrete værktøjer til at indgå i samarbejde på tværs af kulturer. Du vil få forståelse for gruppeprocesser og dynamikker, samt hvordan forskellighed bliver en styrke i et team. Gennem hands-on workshops bliver du klædt på til at lede samarbejdsforløb ved brug af grafisk facilitering og øvelser. Vi arbejder også med at udvikle nye metoder, der kan opbygge stærke teams.

 

 

PROJEKTLEDELSE OG -VÆRKTØJER

SKAB:PROJEKTER

 

Ledelse er altid relationelt og fællesskabsorienteret, og i SKAB:PROJEKTER får du konkret erfaring med projekt- ledelse som forandringsskabende værktøj. Du får muligheden for at prøve kræfter med alle aspekter af projektstyring, fra den første spæde idé til det færdige produkt. Vi arbejder med konceptudvikling, eventmageri, procesfacilitering, strategisk kommunikation og aktivisme både teoretisk og ikke mindst praktisk gennem projekter, du er medskaber af fra start til slut.

 

 

FORMIDLING OG KULTURMØDER

SKAB:FORSTÅELSE

 

Mange af verdens udfordringer skal løses gennem
større forståelse. Med afsæt i dine egne og andre elevers erfaringer tager vi fat på den aktuelle flygtningesituation, hvor vi undersøger flygtninge- og asylpolitik i Danmark og flygtningekriser i verdens brændpunkter. Gennem film og dokumentarer analyserer vi mediers og magthaveres kamp om sandheden og kommer med vores egne bud på, hvordan de komplekse problemstillinger skal gribes an.

 

 

 

PERSONLIG UDVIKLING OG LEDERSKAB

SKAB:DIG

 

Forandring skabes i fællesskab men udspringer fra det enkelte menneske. I SKAB:DIG arbejder vi med at finde dit udtryk og skabe levende fortællinger, der kan forandre verden. Først dykker vi ned i storytelling, hvor vi træner din evne til at formidle historier, der har betydning for
dig som menneske. Den anden del af faget er et retorisk forløb, hvor du lærer at opbygge en klassisk tale, hvor din egen stemme og dine holdninger kan gå i dialog med verden om vigtige spørgsmål. Faget afsluttes med deltagelse i 
taler-festivallen RØST. 

 

 

Blaffer-studietur

 

 

 

En bæredygtig alternativ studietur

 

Med tomlen som billet drager vi, når foråret banker på, ud på de fynske landveje og går i samtale med de danske billister om Danmarkskanonen.

 

På Skaberiet vil vi gøre noget nyt, og skabe et alternativ til den klassiske udenlandsk-studietur – vi har derfor i samarbejde med Blaffernationen skabt en alternativ bæredygtig studietur hvor vi oplever vejkantsdanmark gennem samtaler og blafferi.

 

 Læs mere on Blaffernationen lige her.

 

Ugeskema

Skaberiet består af 10-12 timers linjefag, og derudover har du mulighed for en lang række tilvalgsfag. Læs mere her!

 

Ugeskemaet her illustrerer hvordan din hverdag, med Skaberiet som linjefag, kan komme til at se ud. Skemaet er kun et eksempel.

 

For dig med flygtningebaggrund

Hvis du er ung med flygtningebaggrund og er i integrationsforløb, deltager du i et erhvervs- og sprogrettet forløb, som er i overensstemmelse med de kommunale krav. Som ung uden flygtningebaggrund, kan du også vælge andre valgfag. 

 

UNDERVISERNE på linjen

Du vil blive undervist af et ungt, dynamisk læreteam med professionel erfaring med NGO-verdenen, projektledelse og flygtningeproblematikker.

 

 

SALLY MORELL LUNDORF

Linjefagslærer

 

sally@brenderuphojskole.dk

 

Sally har en bachelor i antropologi med fokus på migration og kreativ organisationsudvikling. Hun har en legende tilgang til iværksætteri, og har arbejdet med unge og social forandring i Børns Vilkår, DFUNK og forskellige internationale NGO’er. Hun har arbejdet med forandringsprocesser organisatorisk, men også gennem dans, cirkus og gadeidræt i Latinamerika, Indien og Libanon. Hendes erfaring er at kulturforståelse opstår, når unge er fælles om at skabe noget sammen. 

 

Sally har tidligere været ansat hos DFUNK, hvor hun har stået for udvikling og ledelse af kulturevents, og vejledt mange unge med og uden flygtningebaggrund i projektmageri, organisering og konflikthåndtering.

 

 

JOAN SØRENSEN

Dansk som andetsprog 

 

joan@brenderuphojskole.dk

 

Joan underviser i arbejdsmarkedsdansk for dig med flygtningebaggrund, som er i et erhvervs- og sprogrettet forløb. Læs mere her.

 

 

MIKALA DUE-CHRISTENSEN

Underviser og projektleder

 

mikala.due@dfunk.dk

 

Mikala er uddannet antropolog med speciale i migrationsstudier og køn. Hun har stor erfaring med projektledelse, sociale forandringsprocesser, læringsforløb, frivilligledelse og arbejde med socialt udsatte grupper fra NGO-verdenen - blandt andet Ungdommens Røde Kors, Projektakademiet og DFUNK. Er pt ansat i DFUNK som teamleder og projektleder for indsatser, der handler om mangfoldigt samarbejde, handlekraftige unge fællesskaber og læringsforløb.

 

info og tilmelding

TANKERNE BAG

Vi skaber forandring

 

Skaberiet er opstået som højskolelinje ud fra et ønske om at sætte fokus på flygtningesituationen, at skabe samarbejde mellem unge med og uden flygtningebaggrund og give unge mod og kompetencer til at handle på deres idéer og drømme. Skaberiet bygger på forståelse og samarbejde, hvor vi gennem elevstyrede projekter og aktivisme forsøger at nedbryde fordomme og skabe bæredygtige fællesskaber.

 

PRAKTISK

Økomoni og tilmelding

 

TILMELDING

Klik her for at gå direkte til tilmeldingsskemaet.

 

VEJLEDENDE PRISER

Deleværelse (inkl. indmeldingsgebyr) 30.350 kr.

Eneværelse (inkl. indmeldingsgebyr) 35.210 kr.

Priserne er eks. studieturMere info her!

 

KONTAKT

Har du spørgsmål om linjefaget og tilmelding, så skriv en mail til os: skaberiet@dfunk.dk

 

Er du fra kommunen kan du læse om, hvad unge med flygtningebaggrund får ud af opholdet her.