Aktiviteter med flygtninge

Lokale grupper, hvor unge med og uden flygtningebaggrund mødes omkring fritidsaktiviteter

Undervisning og tema-aftner for nytilkomne unge flygtninge i Danmark

Sportsaktiviteter for unge med og uden flygtningebaggrund

 Sommerhøjskoler og -camps for unge med og uden flygtningebaggrund 

Fritidsaktiviteter sammen med asylansøgere

Fælles madlavning og fællesspisning hver mandag i København og Aarhus