Derfor DFUNK

I DFUNK, Dansk Flygtningehjælp Ungdom, er unge med flygtningebaggrund mere end flygtninge - de er unge, som indgår i et fællesskab på lige fod med andre unge. Er du ung flygtning? Her inddrages dine resourcer, dine historier bliver fortalt, og du er med til at skabe DFUNK som organisation. Nyheder 

10-10-17

Bliv praktikant i DFUNK

Vi søger seks praktikanter til forårssemesteret 2018. Læs opslagene og søg senest den 30. oktober 2017.

 

06-06-17

Unge flygtninge drømmer også

DFUNK sætter over de næste par måneder fokus på unge flygtninges drømme og potentiale. Det gør vi gennem kampagnen "Jeg Drømmer Også".