Derfor DFUNK

I DFUNK, Dansk Flygtningehjælp Ungdom, er unge med flygtningebaggrund mere end flygtninge - de er unge, som indgår i et fællesskab på lige fod med andre unge. Er du ung flygtning? Her inddrages dine resourcer, dine historier bliver fortalt, og du er med til at skabe DFUNK som organisation. Nyheder 

06-06-17

Unge flygtninge drømmer også

DFUNK sætter over de næste par måneder fokus på unge flygtninges drømme og potentiale. Det gør vi gennem kampagnen "Jeg Drømmer Også".

 

18-12-16

Her er DFUNKs strategi, 2017-2019 

DFUNKs landsbestyrelse har samlet inputs fra alle regioner og grupper og har udformet en strategi for 2017-19.